Dodaj użytkownika


'; } if (isset($ac) && $ac == 'ed' ) { $conn = mysql_connect('localhost', 'root') or die('Error connecting to mysql'); mysql_select_db('tww_inv'); $update=mysql_query("UPDATE `idmaker` SET `nazwisko` = '$nazwisko', `imie` = '$imie', `stanowisko` = '$stanowisko', `pracodawca` = '$nr' WHERE `ID` ='$id' LIMIT 1"); $ac =""; $rob = createid ($login, $stanowisko, $nazwisko.' '.$imie, $nr); mysql_close($conn); include ('header.php'); echo 'Dane zostaly zmodyfikowane Wróć
'; echo '
'; } if (isset($ac) && $ac == 'add') { $conn = mysql_connect('localhost', 'root') or die('Error connecting to mysql'); mysql_select_db('tww_inv'); $sql = "INSERT INTO `idmaker` (`ID`, `login`, `stanowisko`, `imie`, `nazwisko`, `pracodawca`) VALUES (NULL, '$login', '$stanowisko', '$imie', '$nazwisko', ' ');"; $zapytanie=mysql_query($sql); $ac =""; $rob = createid ($login, $stanowisko, $nazwisko.' '.$imie, $kto); mysql_close($conn); include ('header.php'); echo 'Dodano uzytkownika Wróć
'; echo '
'; } ?>